Arbeta smartare med arbetsorder!

Arbetsorder har fått sig en rejäl omarbetning och har nu fått många nya funktioner. Bland nyheterna är att man nu kan tilldela en arbetsorder till en eller flera mottagare på fältet. Mottagarna får upp arbetsordern som en aktiv uppgift som skall utföras. Arbetsordern kan även innehålla bilder och kommentarer för att tydliggöra.